Jølster jazzklubb - - ein musikalsk møteplass for dei med øyre
 
JølstraJazz 2009 - frå Swing til Sweet
16. - 17. oktober på Skei hotel
 
 
var det første spede forsøk på å lage eit helgejazzarrangement i Jølster. Det var i privat regi i samarbeid med Skei Hotel. På plakaten sto to band: Angedalen Brunns-sextett og Night & Day som tilsaman hadde tre konsertar/dans desse to dagane. Det kom for få tilhøyrarar til at det kunne kallast ein økonomisk suksess, men med mange gode tilbakemeldingar om å halde fram/utvikle konseptet var det eit lett valg å ta for dei involverte. Og resultatet veit vi: Jølster Jazzklubb og Jazz på Jølst!
 
Dette var førehandsomtalen på Jølster Origo.
 
 
 
 
Website Builder drives av  Vistaprint