Jølster jazzklubb

- ein musikalsk møteplass for dei med øyreOM OSS


Booking: j[email protected] (Halvar Helgheim)
Anna kontakt: [email protected] (Hilde Hegrenes, styreleiar)


Jølster Jazzklubb er registrert/medlem i:
Vel du oss som mottakar når du spelar Lotto eller andre spel hos Norsk Tipping, går 5% av innsatsen til oss.
* Brak - interesseorganisasjonen for det rytmiske musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane 
* Jølster musikkråd


Styret i Jølster Jazzklubb for 2017, 2018 og 2019

Leiar: Hilde Hegrenes - tlf.: +47 909 71 533, e-post: [email protected]
Nestleiar (+ booking): Halvar Helgheim - e-post: [email protected]
Kasserar: Arne Per Huus
Skrivar: Magnus Håheim
Styremedlem: Atle Reidar Sandnes
1. vara: Silja Juklestad
2. vara: Anja Gulbrandsen 
3. vara: Bård Støfringsdal

Styret i Jølster Jazzklubb for 2016

Leiar: Marit Hartvedt
Nestleiar: Halvar Helgheim 
Kasserar: Arne Per Huus
Skrivar: Hilde Hegrenes
Styremedlem: Atle Reidar Sandnes
1. vara: Magnus Håheim
2. vara: Silja Juklestad

Styret i Jølster Jazzklubb for 2014 og 2015

Leiar: Marit Hartvedt
Nestleiar: Halvar Helgheim 
Kasserar: Arne Per Huus
Skrivar: Hilde Hegrenes
Styremedlem: Atle Reidar Sandnes
1. vara: Arild Bruflot
2. vara: Silja Juklestad

Styret i Jølster Jazzklubb for 2011, 2012 og 2013

Leiar: Marit Hartvedt 
Nestleiar: Hilde Hegrenes
Kasserar: Arne Per Huus
Skrivar: Mona Solvang
Styremedlem: Halvar Helgheim
1. vara: Herdis Høyer Haugland
2. vara: Silja Juklestad 

Styret i Jølster Jazzklubb for 2010 


Leiar: Marit Hartvedt

Nestleiar: Tore Hovde

Kasserar: Arne Per Huus

Skrivar: Mona Solvang

Styremedlem: Halvar Helgheim

1. vara: Magnus Håheim

2. vara: Silja Juklestad


Jølster jazzklubb vart skipa 19. mai 2010.