Jølster jazzklubb

- ein musikalsk møteplass for dei med øyrePresseklipp og nokre gamle nyhende


Januar 2017: Ny leiar i Jølster jazzklubb

29. januar 2017 var det årsmøte i Jølster jazzklubb. Leiar Marit hadde signalisert flytting frå Jølster og - etter å ha vore leiar sida starten i 2010 - bede om avløysing. Men i Jølster jazzklubb har vi lojale og flinke folk, og Hilde Hegrenes, som har vore med nesten sidan starten, stilte til val og vart valt med akklamasjon. 


Til høgre kan du lese resten av det som stod i Firda Tidend. 
 Februar 2014: Vinterjazz med PIXEL 


7. februar på Jølstringen kafé, Jølstraholmen

Flott reportasje i Firda 10. februar


Januar 2012: Eit fantastisk konsertår er over!

Det endelege musikalske resultatet i 2011 blei 12 konsertar og ein musikkverkstad. To konsertar meir enn vi hadde planlagd, men det kom eit par tilbod vi rett og slett ikkje kunne seie nei til! 

Vi vil seie eit stort TAKK til alle som på noko vis har vore med på å gjere dette til eit strålande år! 

Her kan du lese om alle konsertane som har vore i 2011 og sjå nokre bilete. Fleire bilete vil bli lagt til i fotoalbumet etter kvart.